เกี่ยวกับเรา

ธมนันท์(นุ้ย) เวนเมอรส์ จากการที่เป็นคนชอบออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและความสวยความงาม อยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งต้องทำธุรกิจที่เดินทางไปหลากหลายประเทศ ได้มีโอกาสพบเจอนวัตกรรมสุขภาพและความสวย ความงามของแต่ละประเทศที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน จากการที่ทำงานในบริษัท Bixx Marketings Co; Ltd ซึ่งเป็นบริษัท Trading ในตำแหน่ง International Sale Manager จึงได้ใช้ประสบการณ์ที่มีและ โดยอาศัยแนวคิดเริ่มต้นที่ อยากให้ทุกๆคนได้ใช้ผลิตภัณท์ที่มีคุณภาพ มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบนำเข้า ชั้นดี Bixxy Brand จึงได้กำเนิดขึ้นเพื่อรองรับผลิตภัณท์อาหารเสริม และผลิตภัณท์เกี่ยวกับสุขภาพ ความสวยความงาม สำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่ต้องการดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ ดูดีทั้งภายนอกแลภายใน บริษัทตั้งใจมุ่งมั่น คิดค้น และผลิตขึ้นด้วยความพิถีพิถันด้วยความใส่ใจ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง
จากเรื่องราวนี้จึงทำให้มีการต่อยอดคิดค้นพัฒนา ผลิตภัณท์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสุขภาพ โดยร่วมกับสถาบันผลิตอาหารเสริมและผลิตภัณท์ความงาม ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา เราใส่ใจควบคุมการผลิต และตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณท์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยสูง ปราศจากสารเคมี ที่ทำให้เกิดการตกค้างและเป็นอันตราย ต่อร่างกายในระยะยาว เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีก่อน ออกผลิตภัณท์ เรายังมีการทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ ผลิตภัณท์มากกว่า 500 คน